Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. Hlavné zásady

1. Zákazník je povinný pred začatím nákupu zoznámiť sa s obchodnými, dodacími a reklamačnými podmienkami .

2. Cena za tovar je uvedená vrátane DPH a neobsahuje poštovné a balné. Poštovné a balné je vyčíslené na každej Vašej objednávke.

3. V prípade potreby je zákazník kontaktovaný elektronickou poštou alebo telefónom .

4. Zmluva vzniká okamihom potvrdenia objednávky. Objednávka má povahu návrhu na uzavretie zmluvy a katalóg internetového obchodu má charakter výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy . Pre účely týchto obchodných podmienok sa zmluvou rozumie aj objednávka prijatá od zákazníka internetového obchodu www.interier24.com . Na základe tejto objednávky je dodávateľom zaslaný zákazníkovi e - mailom potvrdenie o prijatí objednávky s uvedením opisu tovaru , ceny tovaru bez i s DPH a ďalších informácií , ktoré objednávka musí spĺňať v Občianskom zákonníku . Toto prijatie objednávky si môže zákazník vytlačiť aj v priebehu objednávkového mechanizmu na www.interier24.com .

5. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.interier24.com je spoločnosť Interier LUXURY Interior 24 sro , Na Šejdru 39, Praha 4 - Libuš , IČO : 49101901 ( ďalej len " LUXURY Interior 24 s.r.o. " ) . Katalógom je pre účely týchto obchodných podmienok rozumieť všetka ponuka tovaru na internetovom portáli www.interier24.com .

6. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v článku IV . Spoločnosť LUXURY Interior 24 s.r.o. je oprávnená požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru v prípade, kedy zákazník odstúpi od zmluvy.

7. Zákazník však nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru , ktoré bolo upravené podľa jeho želania alebo vyrobené za zákazku ( táto informácia je uvedená pri popise tovaru v internetovom katalógu www.interier24.com a v Potvrdeniu o prijatí objednávky ) . Zákazník má možnosť vybraný tovar zhliadnuť po telefonickej dohode v sídle našej spoločnosti LUXURY Interior 24 s.r.o. a vopred sa tak informovať o dodávanom tovare . Týmto ustanovením nie je nijako dotknuté právo na reklamáciu .

 


II.Výběr tovaru - nákupný košík - objednávka

1. Predávaný tovar je uvedené na www.interier24.com . V priebehu Vášho prehliadania www stránok

www.interier24.com máte možnosť vidieť tovar v malom i veľkom detaile . Zároveň obdržíte všetky potrebné informácie o tovare .

2. Ak máte o tovar záujem , vyberte jeho variantu , zadajte počet požadovaných kusov a vhoďte ho kliknutím na tlačidlo kúpiť do košíka .

3. Vami vybraný tovar je umiestnený v košíku . V ktorýkoľvek okamžik Vášho nákupu máte možnosť skontrolovať obsah svojho košíka kliknutím na Košík , ktorý je umiestnený v ľavej hornej časti navigačného rámca . Dostanete tak okamžite informáciu o druhu , množstve a cene Vami vybraného tovaru . Potom môžete v nákupe pokračovať alebo vyplniť a zaslať objednávku .

4. V ktoromkoľvek momente nákupu máte možnosť zmeniť obsah Vášho košíka a to čo do množstva i sortimentu . Množstvo môžete meniť priamo v Košíku , ak chcete zmeniť sortiment , napr niektorý tovar z košíka vyradiť , jednoducho to urobíte takisto v košíku " odstránením " položky a prepočtom košíka .

5. Ak ste sa rozhodli Váš nákup ukončiť , kliknite na Košík , vyberte spôsob platby a vyplňte objednávkový formulár ( zaregistrujte sa alebo zvoľte nákup bez registrácie ) .

6. Vo svojom vlastnom záujme uveďte v objednávkovom formulári ( registráciu ) pravdivé a presné dáta , aby sme Vám mohli tovar riadne a včas doručiť . Takto budete o vybavení objednávky informovaný elektronickou poštou , v ktorej obdržíte potvrdenie o prijatí objednávky s uvedením druhu , množstve , cene Vami vybraného tovaru a ďalších informácií , ktoré objednávka musí spĺňať . V ostatných prípadoch Vás v prípade potreby budeme kontaktovať telefonicky alebo poštou .

7. Vašu objednávku považujeme za záväznú . Ak budete chcieť objednávku zrušiť popr . zmeniť , neodkladne nás kontaktujte .

8. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku a to najmä z dôvodu nemožnosti zabezpečiť objednaný tovar . V takomto prípade je zákazník vyrozumený e - mailom , telefónom alebo písomne ​​a to v lehote expedície . V prípade platby vopred sú zákazníkovi vrátené peniaze v plnej výške na jeho účet a to takisto v lehote expedície .

 


III . Platba za tovar a dodanie1. Možností doručenia :

Tovar je možné si vyzdvihnúť osobne na adrese :

LUXURY Interior s.r.o. , Pražská 381/1, 252 41 Dolní Břežany, Praha Západ, ČR

     
Ďalšou možnosťou je dodanie formou balíku zásielkovej služby PPL. Cena za uvedenú služby je vyčíslená nižšie v cenníku za poštovné a balné .

     
V súčasnej dobe doručujeme tovar len na území ČR, Slovenskej republiky, DE, AT, GB . Pri objednávkach do zahraničia je nutná individuálna dohoda .

 

2. Poplatky za dopravu :
 

SK 
 
· Dopravné zadarmo pri objednávke nad 200 EUR 
 
· Cena za dopravu PPL 20 EUR pri objednávke do 200 EUR 
 
 
DE 
 
· Dopravné zadarmo pri objednávke nad 200 EUR 
 
· Cena za dopravu DPD 25 EUR pri objednávke do 200 EUR 
 
 
AT 
 
· Dopravné zadarmo pri objednávke nad 200 EUR 
 
· Cena za dopravu DPD 25 EUR pri objednávke do 200 EUR 
 
 
GB 
 
· Dopravné zadarmo pri objednávke nad 200 EUR 
 
· Cena za dopravu DPD 30 EUR pri objednávke do 200 EUR 
 
 
U u niektorého tovaru je dopravné zadarmo, táto Informácie podľa uvedená u konkrétneho tovaru.

 
3. Spôsob platby + poplatky :

     
Platbu za tovar je možné vykonať v hotovosti na adrese : LUXURY Interior sro , Pražská 381/1, 252 41 Dolní Břežany, Praha Západ, ČR, bankovým prevodom alebo dobierkou . 


Vysvetlenie pojmov :
Platba v hotovosti - je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia v sídle spoločnosti LUXURY Interior s.r.o.
Platba dobierkou - objednaný tovar uhradíte vodičovi prepravnej služby PPL.
Platba prevodom - znamená možnosť zaplatiť na náš účet 203095396/0600 a to pred samotným dodaním tovaru . Ak zvolíte v objednávke tento spôsob platby , po dokončení objednávky Vám budú pri potvrdení objednávky zaslané všetky podklady potrebné pre vykonanie platby ( číslo účtu , čiastka , variabilný symbol ) . Celú objednávku aj s týmito údajmi je možné tiež vytlačiť . Termín dodania tovaru Vám začína plynúť dňom pripísania platby na náš účet .

IBAN : CZ9806000000000203095396,   SWIFT : AGBACZPP,   Bank : Ge Money bank a.s., Vyskocilova 1422/1a, 140 28 Prague, Czech Republic 

 


4. U každej objednávky budete prostredníctvom internetového obchodu a emailov informovaní o stave vybavenia as tým súvisiace " lehote expedície " . Tento údaj hovorí , v akom termíne bude Vami objednaný tovar zabalený a odovzdaný prepravcovi . Ak si objednáte viac druhov tovaru s rôznymi lehotami expedície ako jednu objednávku , platí pre vybavenie celej objednávky lehota najdlhšia .
       
Za prípadné nedostatky v poskytovaných službách Slovenskej pošty a PPL nenesieme zodpovednosť . Zákazník je povinný pri prevzatí prekontrolovať , či mu bol tovar dodaný v nepoškodenom balení . Prípadné nedostatky je povinný zaznamenať prepravcovi do dodacieho listu . Na neskoršie reklamácie týkajúce sa vád a poškodení spôsobených dopravcom nebude braný ohľad .
 


5. Podmienka uhradení 50 % zálohy z kúpnej ceny

     
V prípade , že celková výška objednávky presiahne sumu 800 EUR vr. DPH, má prevádzkovateľ internetového obchodu podmienku pre úplné prijatie tejto objednávky uhradenie 50 % zálohy z celkovej výšky tejto objednávky. Zálohová faktúra bude zákazníkovi zaslaná e-mailom po odoslaní objednávky do 24 hod. Dodacia lehota, ktorá je uvedená u každého výrobku sa začína počítať až odo dňa doručenia tejto 50 % zálohy poskytovateľovi internetového obchodu .
 


IV . Právo vrátenia tovaru bez udania dôvodu

1. Podľa § 53 ods 7 Občianskeho zákonníka má zákazník možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Neplatí pri tovare, ktorý sa vyrábalo na zákazku ( táto informácia je uvedená u každého tovaru sa uvádza priamo v katalógu www.interier24.com , toto bude uvedené aj na Potvrdenie o prijatí objednávky ) , na žiadosť zákazníka sa mechanicky upravovalo a alebo zákazník pri osobnej návšteve v sídle našej spoločnosti tovar shlédnul .

2. Pred zaslaním tovaru späť nás písomne ​​informujte, že žiadate o odstúpenie od zmluvy, uveďte číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí .

Vrátený tovar musí byť :

· Nepoškodené ani inak znehodnotené , bez známok používania.

· Kompletné, vrátane všetkého príslušenstva .

· Zasláno s dokladom o kúpi .

· Dobre zabalené proti prípadnému poškodeniu počas prepravy .

      
Neposielajte tovar na dobierku . Odporúčame vám tovar poistiť . Peniaze vám budú vrátené na účet po doručení tovaru na našu adresu do 30 kalendárnych dní . Spoločnosť LUXURY Interior s.r.o. je oprávnená z tejto sumy odpočítať náklady spojené s vrátením tovaru .

1. Zákazník má právo si tovar neprevziať , v takom prípade ak nebude informovať našu spoločnosť, budeme objednávku stornovať.

2. Ak zákazník nevyzdvihne tovar, ktorý sa na jeho žiadosť a s jeho súhlasom upravovalo a preto sa tovar teda pre ďalší predaj znehodnotené, tovar bude tri mesiace držané skladom a zákazník bude o tomto stave informovaný emailom. Platba za zálohovú faktúru mu týmto prepadá ( bude započítaná ) na úhradu náhrady škody a jeho skladovanie. Platnosť kúpnej zmluvy týmto dojednaním zostáva nedotknutá .

3. Pokiaľ si zákazník nevyzdvihol tovar, ktorý sa pre neho nijako fyzicky neupravovalo alebo nebolo vyrábané na zákazku a už vykonal platbu prevodom, bude mu táto platba vrátená .

4. Na zmluvy uzatvorené s podnikateľmi , ktoré sa riadi zákonom č 513/1991 Zb . , Obchodný zákonník , sa oprávnenia odstúpiť od zmluvy nevzťahuje .  
V. Záručný list , daňový doklad

      
V niektorých prípadoch záručný list nahrádza predajný doklad, ak je tomu tak, pre reklamáciu je potrebné iba tento doklad .

 
VI . Zrušenie objednávky predávajúcim

1. V prípade , že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena a zákazník zmenu neakceptuje , predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky. Predávajúci bez omeškania zákazníka kontaktuje a o vzniknutej situácii ho informuje .

2. Ak už bola časť alebo celá objednávka uhradená , bude čiastka vrátená späť spôsobom , na ktorom sa obe strany dohodnú .

3. Predávajúci má právo objednávku stornovať aj v prípade, že zákazník vyplní chybné alebo neúplné kontaktné údaje .

 

 
VII . Reklamácie

1. Reklamačný poriadok je umiestnený na www.interier24.com . Zákazník je povinný zoznámiť sa pred začatím nákupu s reklamačným poriadkom .

2. V prípade reklamácie postupujte podľa Reklamačného poriadku .

 


VI . Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje zákazníkov sú chránené pred zverejnením a akýmkoľvek zneužitím. Osobné údaje sú používané iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

2. V prípade udania e-mailovej adresy zákazníkom si prevádzkovateľ internetového obchodu vyhradzuje právo zasielať zákazníkom priebežné informácie o novom tovare a pod prejavenej prianie zákazníka tieto informácie nezasielať bude rešpektované .

 


Tento nákupný poriadok platí od 25.11 . 2011

 


LUXURY Interior 24 s.r.o.

Pražská 381/1


252 41 Dolní Břežany - Praha Západ

 


Kontaktná osoba :

Daniela Havrdová

Tel. : +420 / 244470841

Mobil : +420 / 734613557

e - mail . : hqi@email.

LUXURY Interior 24 s.r.o., Barrandova 1920/7, 143 00 Praha 4 - Modřany Sunlight systems - tvorba e-shopů
Posteľné obliečky